Wij laten zien wat er
op straat gebeurt

Specialisten in verkeersonderzoek en 
verwerking van verkeerskundige data.

Hier zijn we goed in

Goed beleid begint met zicht op de feiten. Daar helpt Dufec je mee. We verzamelen data, verwerken ze en presenteren je de feiten. Veel ingewikkelder willen we ons werk niet laten lijken.

Dit is wat we doen, in het kort. 

Verkeersonderzoek met waarnemers

Verkeerstellingen, kruispunttellingen,
kentekenonderzoeken, wachtrijmetingen,
reistijdmetingen, fietstellingen,
passantentellingen

Verkeersonderzoek met camera's en telapparatuur

Slangtellingen, radarmetingen,
snelheidsmetingen, rijtijdmetingen,
kentekenregistraties, ANPR, registratie 
gevaarlijke stoffen, ADR, evaluaties 
milieuzone, kentekenenquêtes

Openbaar vervoersonderzoek

In-/uitstapperstellingen,
reizigersonderzoeken, stiptheidsmetingen,
lijnenonderzoeken, halteschouwen,
mystery guestmetingen

Parkeeronderzoek

Parkeertellingen, parkeerduurmetingen,
inventarisaties, parkeermonitoren,
fietsparkeeronderzoeken, metingen 
betalingsbereidheid

Dataverwerking en Basec

Dufec verwerkt data tot direct
bruikbare informatie. Ook als we die
data niet zelf hebben verzameld.
Onze webapplicatie Basec helpt je
om je telcijfers altijd moeiteloos op
orde te houden.

Maar ook...

Onze waarnemers tellen, meten, registreren, observeren en enquêteren. In het verkeer, maar ook in scholen, ziekenhuizen, gemeentehuizen, winkelcentra, bedrijven en zelfs op boten en in coffeeshops.

Zo is ons werk al sinds 1987 goed

Zo werken we

Dataverzameling met waarnemers
Dufec heeft een eigen netwerk van 1200 studenten. Ze zijn altijd en overal direct inzetbaar voor metingen.

Dataverzameling met camera's en telapparatuur
We registreren met telslangen, radar, observatiecamera’s en kentekencamera’s. Ze zijn allemaal snel inzetbaar.

Dataverwerking met wiskundigen
Dufec controleert, valideert, analyseert en vertaalt data naar informatie. Onze stelregel: hoe meer data, hoe leuker.

Datavisualisatie
Omdat een beeld ook meer zegt dan duizend getallen, zetten we alle informatie in één overzichtelijk plaatje.

 

Bij Dufec onderzoeken we wat mensen beweegt. In de breedste zin van het woord. Zo brengen we verkeersstromen, parkeergedrag en reismotieven in kaart. Maar we onderzoeken ook wat onze klanten en onszelf bezighoudt. Dat vinden we minstens net zo belangrijk. We werken dan ook niet zomaar vóór onze opdrachtgevers, maar mét hen. Samen de feiten boven tafel krijgen. Op de manier die bij ons past en die ons blij maakt. 

Zo blijven we scherp

De dingen doen die bij ons passen en vooral genieten van alles dat we doen

Altijd tevreden klanten én tevreden medewerkers willen

Vasthouden aan de ziel van Dufec: verantwoordeijkheid, vertrouwen en verbetering

Goed onderzoek uitvoeren tegen een eerlijke prijs

 

Hoe we naar ons werk kijken, hebben we geleerd van Olaf Rutten. Hij startte Dufec in 1987 als een bedrijf dat zich puur richtte op dataverzameling in verkeer en vervoer. Olaf vernoemde Dufec naar de Tsjechische wildwaterkanoër Milo Duffek. Niet zonder reden: de sportman kiende de Duffekslag uit, waarmee gevorderde specialisten hun boot in volle vaart en zonder snelheidsverlies kunnen keren. Eenvoudig en praktisch, dynamisch en vol vertrouwen. Precies zoals wij iedere dag willen zijn.

Dufec's trots

 

Onze klanten. Ze maken ons zonder uitzondering trots. Trots op het vertrouwen dat ze in Dufec stellen en de onderzoeken die ze ons laten uitvoeren. Trots ook op wat ze voor elkaar krijgen met de informatie die wij ze leveren. Onze klanten zijn een beetje onze familie. In de zin dat we ze het allerbeste gunnen. Dufec’s enthousiasme, bijvoorbeeld. Maar uiteraard ook onze ervaring, kunde en dat waar het uiteindelijk om draait: informatie voor echte kennis. Dufec wil al ruim 25 jaar het allerbeste. Dat hebben we overal in Nederland laten zien en ook in België doen we regelmatig meer dan ons best.

 

De afgelopen vijf jaar hebben we onderzoek uitgevoerd voor de veertig grootste Nederlandse gemeenten. Hetzelfde deden we voor alle stadsregio’s, provincies en directies van Rijkswaterstaat. Daarnaast werkt Dufec graag en veel samen met de grote ingenieursbureaus en tientallen adviesbureaus. Om het helemaal af te maken, zetten we ons ook in voor waterschappen, universiteiten, vervoerders, multinationals, projectontwikkelaars en meer… Wellicht zie je jezelf staan tussen de klanten waar Dufec trots op is. En anders willen we ons best doen om jouw organisatie hier binnenkort ook een mooie plaats te geven.

Dufec's eigen data

 

 

Dufec voert ieder jaar zo’n 200 onderzoeken uit. Ze variëren nogal. Van een paar waarnemers die een paar uur op een kruispunt tellen tot onderzoeken waar honderd waarnemers tegelijkertijd kentekens registreren. Van één enkele observatiecamera bij een bushalte tot tientallen kentekencamera’s voor een hb-onderzoek en zelfs meer dan honderd telapparaten voor een telprogramma.

 

Tien specialisten maken samen Dufec. Aangevuld met een landelijk netwerk van zo’n 1200 studenten. We organiseren of verwerken niet zomaar af en toe een onderzoek, maar zijn er wekelijks vijf dagen mee bezig. Of zes of zeven, als dat nodig is. Het is wat we doen, we doen het graag en bovendien verdraaid goed. Dat alles… Dat alles maakt ons specialisten. Ruim 25 jaar ervaring en iedere dag honger naar meer.

 

Ben je benieuwd naar onze projecten? Achter de pictogrammen zie je meer informatie en recente voorbeelden.

Verkeersonderzoek met waarnemers

Ruim 25 jaar geleden startte Dufec met de organisatie van veldwerk, om data te verzamelen voor verkeersonderzoeken. Nu zijn we echte specialisten. Over een paar dagen een kruispunt tellen? Over een paar weken met honderd waarnemers kentekens registreren? Wij regelen het. Snel en vooral goed. Dufec neemt het hele traject op zich, van voorbereiding, veldwerk en verwerking tot aan de heldere rapportage die ons typeert.

 

 

Recente projecten:

- Kruispunttellingen N315 Neede

- Passantentellingen centrum Den Haag

- Tellingen langzaam verkeer N412 en N238 Utrecht

- Verkeerstellingen Hoofdbrug en Oranjebrug Schiedam

- Visuele tellingen op 65 kruispunten in Zuid-Holland

- Kentekenonderzoek Drents-Friese Wold

- Telprogramma Rijkswaterstaat Zuid-Holland en IJsselmeergebied

- Kentekenonderzoek Prins Hendrikkade Amsterdam

- Wachtrijmetingen Spoorwegovergangen Oisterwijk

- Reistijdmeting N35 / A35 Zwolle-Azelo

Verkeersonderzoek met camera's en telapparatuur

Camera’s, telapparatuur of toch waarnemers? Samen komen we er wel uit, zodat we altijd vinden wat het beste bij jouw onderzoek past. Het plaatsen van apparatuur laten we over aan deskundigen met wie we al jaren samenwerken. Omdat Dufec niet pretendeert alles goed zelf te kunnen. Camera’s die kentekens registreren of ons helpen observaties uit te voeren vanaf videobeeld. Slangen om verkeer te tellen of radarapparatuur die snelheden meet. We kunnen ze allemaal snel inzetten.

 

Onze kracht zit in het managen van deze projecten en de verwerking van de data die we verzamelen. Zo weten we bijvoorbeeld dat in automatisch verzamelde gegevens vaak registratiefouten zitten. Daar houden we niet van. Daarom controleren en valideren we alle data en corrigeren we ze daar waar nodig. Een kwart eeuw ervaring waarmee jij echt ziet wat er gebeurt op straat.

 


Recente projecten:

- Verkeersonderzoek Lemmer

- Elektronische tellingen Papendrecht

- Analyse conflictsituaties N374 Drenthe

- Elektronische fietstellingen Eindhoven

- Registratie containervervoer Rotterdamse haven (vrachtwagens/treinen/schepen)

- Telprogramma Tilburg

- Meetcampagne Kengetallen Vlaanderen

- Elektronische tellingen Boxmeer

- Kentekenonderzoek Lochem

- Elektronische tellingen GGA Midden-Brabant

Openbaar vervoeronderzoek

De bus komt en de bus gaat… Onderzoek in het openbaar vervoer is een vak apart. Meten in het juiste rijdende voertuig is natuurlijk een grotere logistieke opgave dan hetzelfde werk op een vaste locatie. Gelukkig houden we wel van een uitdaging en weten we inmiddels meer dan goed waar we mee bezig zijn. Dufec’s projectleiders en veldwerkcoördinatoren zorgen dat onze waarnemers niets missen en dat jij alle gegevens krijgt die je nodig hebt.

 

We tellen, meten en enquêteren in bussen, metro’s, trams en treinen. Maar ook gewoon buiten. In bushaltes, op bus- en treinstations en andere plaatsen waar veel reizigers komen. Daar tellen onze waarnemers in- en uitstappers, enquêteren ze reizigers of bepalen ze de vertrekpunctualiteit. Ad hoc of juist continu meten? Dufec doet het allemaal voor je. Of liever: samen met jou.Recente projecten:

- Bezettingstellingen op NS-trajecten

- Treinbelevingsmonitor Roze Maandag Express

- Rijtijdenonderzoek trams De Clerqstraat Amsterdam

- Treinbelevingsonderzoek intercity's, sprinters en internationale treinen

- Reizigerstellingen stoptrein Roosendaal - Antwerpen

- Klanttevredenheidsonderszoek op buslijnen in regio Haaglanden

- Reizigersonderzoek Hanzelijn

- Onderzoek NS-nachtnet Brabant

- Treinbelevingsmonitor Personeelsexperiment

- Mysteryguest-metingen GVB Amsterdam

Parkeeronderzoek

Je stad, wijk of bedrijf heeft een parkeerprobleem? Je krijgt klachten en wil alles weten over de situatie? Dufec helpt! Capaciteit, bezetting, duur of motief: we laten je precies zien wat de parkeersituatie op dit moment is.

 

Parkeeronderzoeken zijn altijd maatwerk. De uitvoering van Dufec daarmee automatisch ook. Wil je zicht op de bezetting, de duur of het motief? Openbare of privéplaatsen? Gebiedsafbakening? Wij denken mee. Graag zelfs, want ‘we love what we do’. Vervolgens gaan we inventariseren en meten, om je uiteindelijk de heldere rapportage te geven die je nodig hebt.

 

 

 Recente projecten:

- Parkeeronderzoek centrum Boskoop

- Fietsparkeeronderzoek centrum Oosterhout

- Parkeeronderzoek centrum Gilze en centrum Rijen

- Parkeeronderzoek Tempsplein Heerlen

- Betalingsbereidheidmetingen Nieuwegein

- Parkeeronderzoek centrum Tilburg

- Monitor Onveilig Parkeren Vrachtwagens Hoofdwegennet

- Parkeeronderzoek Hoensbroek

- Fietsparkeeronderzoek Amsterdam-Noord

- Parkeeronderzoek Zaandam

Dataverwerking en Basec

Dufec heeft een team wiskundigen in huis. Ze zijn continu bezig met de verwerking van verkeerstellingen, kenteken-, parkeer- en enquêteonderzoeken. Met recht een specialisatie, waar we bovendien erg blij van worden. We vertalen alle verzamelde (verkeerskundige) data naar bruikbare informatie. Informatie die we je presenteren in heldere rapportages met tabellen, grafieken en visualisaties.

 

We verwerken de data die we zelf hebben verzameld, of die van jou. Met evenveel aandacht, precisie, liefde en plezier. Heb je zelf niet de tijd of de mogelijkheden om de juiste informatie te halen uit een grote dataset? Laat het ons weten. Dufec wil je altijd goed en snel helpen. We schrikken niet van miljoenen records of honderden datafiles. Sterker: dat vinden we zelfs gewoon mooi!

 

Met Basec verwerken we verkeerstellingen en presenteren ze online aan jou. Wij tellen of jij stuurt ons je ruwe cijfers. Vervolgens controleren en valideren we de data en zetten we de resultaten via Basec op internet. Je kunt op deze manier altijd en overal bij je telcijfers, hebt altijd een compleet overzicht van alle tellingen en – het mooiste – je hoeft er zelf helemaal niets voor te doen.

 

 

Recente projecten:

- Verwerking fietstellingen Brabant

- Basec Amsterdam

- Basec Provincie Gelderland

- Verwerking verkeerstellingen voor verkeersmodel Utrecht

- Basec Zeist

- Monitor ontwikkeling bedrijventerrein Het Nieuwland Alblasserdam

- Beheer verkeersgegevens Rijkswaterstaat Oost-Nederland (verkeersgegevens.nl)

- Basec Breda

- Basec Eindhoven

- Reistijdenmonitor Tilburg

Maar ook...

Dufec kan meer dan alleen verkeersonderzoeken uitvoeren. Veel meer zelfs en dat al een hele tijd. We hebben een zeer uitgebreid netwerk van studenten die voor ons tellen, meten, registreren en inventariseren. In het verkeer of openbaar vervoer, inderdaad. Maar ook in scholen, ziekenhuizen, gemeentehuizen, winkelcentra en bedrijven. Zelfs voor boten en coffeeshops draaien we onze hand niet meer om. Ook onze wiskundigen deinzen – op de juiste manier – nergens voor terug. Verkeerskundige of andere data zetten ze altijd om in heldere resultaten.

 

Neem vooral eens contact op met ons. Dan bekijken we samen wat Dufec voor je kan betekenen. Zodat je weet wat er gebeurt op straat.

 

 

 Recente projecten:

- Internetenquête drugsmeldpunt Maastricht

- Enquêteonderzoek dynamische verlichting Berkel-Enschot

- Interviews voor het GLOBE-onderzoek van de Erasmus Universiteit

- Kentekenenquêteonderzoek A7 en N48

- Bewonersenquêtes coffeeshops Maastricht

- Enquêteonderzoek shuttle Eindhoven Airport

- Meting reclame-uitingen NS stations

- Onderzoek beleving wegwerkzaamheden (Nightriders)

- Enquêteonderzoek fietsoversteek N372 Peize

Team Dufec

Bart Kerseboom

Team veldwerk bart.kerseboom@dufec.nl
013 - 460 9980

Carolien Bollen

Team werving carolien.bollen@dufec.nl
013 - 460 9980

Caspar van Lissum

Team veldwerk caspar.vanlissum@dufec.nl
013 - 460 9980

Ferry de Bruin

Team verwerking ferry.debruin@dufec.nl
013 - 460 9989

Geertje Braam

Team verwerking geertje.braam@dufec.nl
013 - 460 9985

Hein Vermeeren

Team verwerking hein.vermeeren@dufec.nl
013 - 460 9986

Karlijn van Boxtel

Team werving karlijn.vanboxtel@dufec.nl
013 - 460 9980

Kenneth Zegers

Team werving kenneth.zegers@dufec.nl
013 - 460 9980

Koen de Groot

Team verwerking koen.degroot@dufec.nl
013 - 460 9988

Mark Mulders

Team verwerking mark.mulders@dufec.nl
013 - 460 9987

Noury Verwijst

Projectleider noury.verwijst@dufec.nl
013 - 460 9984

Robin Schalken

Team werving robin.schalken@dufec.nl
013 - 460 9980

Rob Croes

Projectleider/directie rob.croes@dufec.nl
013 - 460 9982

Roel Ermens

Data-analist/directie roel.ermens@dufec.nl
013 - 460 9983

Thomas Tepe

Team veldwerk thomas.tepe@dufec.nl
013 - 460 9980

Samenwerken?

Bel of mail dan direct met één van onze projectleiders

 

Rob Croes

Voor alle onderzoeken
rob.croes@dufec.nl
013 - 460 9982

Roel Ermens

Voor dataverwerking
roel.ermens@dufec.nl
013 - 460 9983 

Noury Verwijst

Voor alle onderzoeken
noury.verwijst@dufec.nl
013 - 460 9984

 

Wil je meer weten over een studentenbaan bij Dufec, ga dan naar

werkenbijdufec.nl of stuur een mail naar veldwerk@dufec.nl.

Vul onderstaand formulier in als u een vraag heeft voor onze projectleiders

Wil je dat wij jou
bellen?
klik hier
Terug naar
Contact
klik hier

Bezoekadres

Poststraat 66
5038 DH Tilburg

 

Postadres

Postbus 3253
5003 DG Tilburg

Telefoon

Algemeen
013 - 460 9981

 

Voor veldwerkers
013 - 460 9980

Zakelijk

KvK 18030418
BTW NL8020 51 406 B01
IBAN NL96 INGB 0008 6632 05 
BIC-code INGBNL2A