Disclaimer

Bij de samenstelling van de inhoud van deze site hebben we de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Toch kan dat bepaalde informatie verouderd of niet meer correct blijken te zijn. Dufec is echter niet aansprakelijk voor de (in)directe schade die een gevolg is van het gebruik van de informatie van onze site.

Bepaalde links in deze site kunnen u naar sites van derden leiden. Dufec is niet aansprakelijk is voor de daar aangeboden informatie.

Anders dan voor persoonlijk gebruik mag niets van deze site worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Dufec.

Wij verzoeken u kennelijke fouten of onjuistheden op deze website te melden aan roel.ermens@dufec.nl.